združenie trampov regiónu prievidza

Trampské osady a Trampskí samotári združený v ZTR-Prievidza

Spomienka na kamaráta Davyho

15. Slovensko – Český potlach

Sheriff ZTR-Prievidza kamarát Kanco z T.O. Mescalero preberá putovný pohár za Prievidzké trampské osady,ktoré budú poriadať 15-ty Slovensko český potlach v Bojniciach.