Video Davy -Dobrý večer

Spomienkový oheň na kamaráta Davyho 14. - 16. 09. 2012

Foto kamarát Marek

Foto kamarát Maco

Hudba kamaráta Davyho

Text a historická nahrávka piesne Dobrý večer

Na podnet Rady Starších vám ponúkame text i dostupnú dnes už historickú nahrávku Davyho piesne, Dobrý večer v podaní jeho bývalej kapely Fúzači.

Kapela Fúzači v začiatkoch 1981-1982 z prava: Wiky. Ďury, Davy,

Peko,Yetty

Text piesne Dobrý večer od skupiny KRPCI, ktorú v tejto podobe hrávame pri slávnostnom zahájení potlachu, sleziny, (SČ- potlachu od roku 2005), osadných oslavách, trampských báloch.

Pieseň DOBRÝ VEČER sa stala slávnostnou hymnickou piesňou, preto prosíme kamarátov, muzikantov, aby venovali pozornosť textu

DOBRÝ VEČER

                 Ami                        G
1. Dobrý večer vítam vás u nás a tak
                     F              G           Ami
pozdrav vám prinášam od diaľav
mesiac letí a slnko svieti len nám
pozdrav nech odkáže osadám

                  C
R: Že raz príde deň

keď si vandrák kľudne sadne
    Ami                                                       F
na tú zem čo on strážil chránil bránil viem
                G                F                E7         Ami
pohladí s láskou strom čo sadil neznámy

2. Na brehu rieky videl si rybu hynúť
tak si ju hodil späť do vody
vo svojej dlani držal si vtáča veď vieš
pustil si ten odkaz slobody

R:

3. Tak počúvaj chránil si rieku stromy
lúku háj zvieratá človeka
tak kamarát odpoveď čakáš to viem
klamstvom je odpoveď odveká

R:

Kanco T.O. Mescalero