https://www.penzionsustiak.sk/sk-sk/#loaded

ZTR-Prievidza poriada pre svojích členov XIX. expedíciu do Terchovej – Vyšné Kamence, ubytovaný budeme v  penzione Šuštiak.

Uzavreté, stretneme sa v penzióne v piatok 27.05. od 17 °° do 19 °° hod.

tel. 0905 395 571 kamarát Džamila

Ahoj.