Kamarátka, kamarát.
Rezbárstvu s trampskou tematikou sa venujem viac ako 10 rokov a rozhodol som sa priblížiť svoje práce aj širokej rodine nás trampov.
Pôvodným zámerom bolo uskutočniť výstavu v starej škole na Rozbehoch ,kde by ste mali možnosť vidieť moje práce naživo, siahnuť na kus opracovaného polena a prípadne sa porozprávať o postupoch ,dreve ,či témach. Bohužiaľ doba nás všetkých uzavrela, len do veľmi malých komunít ,museli sme zrušiť väčšinu našich trampských akcií .Preto som sa rozhodol použiť internet a zostaviť virtuálnu výstavu ,tak ,aby sa dostala do čo najširšieho okruhu trampskej subkultúry .Témy vyhľadávam na nete ,prípadne zostavujem rôzne kompozície a snažím sa vytvoriť reliéf ,alebo sošku .V poslednom období som sa zameral na indiánske drevorezby národa Haida obývajúci severozápadné pobrežie Severnej Ameriky.
Pekný zážitok z prehliadky praje Bublina-Trnava