Expedície ZTR-Prievidza

Oznam pre účastníkov XV. Expedície do Slovenského Rudohoria- Vyšná Slaná. ... XVI. expedícia na Babiu horu II. ... XVI. expedícia na Babiu horu II. ... XVI. expedícia na Babiu horu II. ... XVI. expedícia na Babiu horu II. ... XVI. expedícia na Babiu horu II. ......