Dňa 1.-3. júla sa uskutočnil v Handlovských horách potlach pri príležitosti 30.výročia T.O.Bobor a 25.výročia T.O.Ohio.
Bolo tam fain.
Ahoj.  Maco

Zdieľaj to