Dňa.25.-27.mája 2012 si T.O. Klondike príjemne hodovalo pri ohníku pod Vyšehradom a poniektorí aj na jeho vrchole.

Ahoj !  Maco