Hralo sa , spievalo sa a radovalo sa zo stretnutia okolo 200 trampov

na  Jarnom ohni handlovských trampských osád.

Čo dodať?  Bolo proste báječne.

Pozrite foto od kamaráta Džípa.

Držím  palce a prajem veľa tak dobrých akcii.

Krekáči vedia.

Kanco.