pobh

Babia Hora meria 1723 m a je národná prírodná rezervácia s rozlohou 530 ha
.Vyhlásili ju pre ochranu horských alpínskych spoločenstiev rastlinstva na
flyšových pieskovcoch .V závislostí od nadmorskej výšky sa tu vytvorili
pralesovité jarabinové smrečiny ,kosodreviny a vysokohorské lúky s pestrou
flórou a faunou .Patrí medzi jednu z najstarších prírodných rezervácií a hraničí
s Poľským Babiogorským Parkom Národowym .Našu trasu sme absolvovali z dediny
Oravská Polhora .Od chaty vedie turistická značka spolu s náučným chodníkom
cez Hviezdoslavovu aleju .Na konci aleje ,už v peknom prostredí sa nachádza
Hviezdoslavova horáreň .V tomto kraji čerpal Hviezdoslav námety pre svoje
dielo ,Hajníková žena .Počas cesty nás sprevádzali informačné tabule ohľadom
náučného chodníka ,ktorý vedie až na vrchol Babej Hory .Počas trasy sa
nachádzali drevené zruby .Pri poslednom zrube je aj premeň .Keby bola dobrá
viditeľnosť videli by sme prekrásnu panorámu Tatier a jeho okolia .Z vrcholu
sa dá pokračovať na malú Babiu horu .Niektorí kamaráti sa rozhodli ísť tade
no Ja ,Lolo ,Natalo ,Kutáč ,Cherokee a jeho rodinka ,sme zostúpili tou istou
cestou ktorou sme aj stúpali na vrchol .Cesta nám trvala sedem hodín .Pre
nepriaznivé počasie sme vychádzali o 12.00 hod. Táto trasa je časovo a
prevýšením dosť náročná ,ale výhľad z vrcholu stojí zato .Keď sme sa vrátili
na chatu unavený ,no s fantastickým pocitom s úspešného výstupu ,navečerali
sme sa a zvyšok voľného času sme pobudli pri ohníku a dobrej trampskej
muzike .Počasie bolo síce upršané ,ale našťastie sa umúdrilo .Tento
spoločný víkend sme prežili v kruhu kamarátov a kamarátok v najlepšej  nálade.
K horám ahoj!

Zúčastnený trampi – Drobec,Kanco,Džamo,Džamilka,Cherokee+Martulka+Filipko,Miny,
Mravec,Koco,Natalo,Lolo,Kaly,Sancho,Ťava,Kuko,Marek+Drnda,Tarantulka,Kura,
Maličký,Kity,Tatko,Taktik,Mirko,Milka,Evička,Kutáč,ml.Koco,Peter Mečiar,Gringo.
Výstup na Babiu Horu sa zúčastnili – Mirko,Kutáč,Cherokee+Martulka+Filipko,ml.
Koco,Tarantulka,Kura,Kanco,Mravec,Koco,Natalo,Lolo …týmto odvážlivcom hlasno
zvolám ,vedia a pridajú !!!

TS.Tarantulka .