Dňa 24.-26.9.2010 sa uskutočnila oslava 50-tkárov, a to, Drobca, Koca, Minyho,Maca, Paca, Dlhého.Tak a máme tu ďalších starších kamarátov.
V piatok, na fleku bola dobrá zábava, a k tomu prispel kamarát Duňo, svojou držkovou polievkou, ktorá bola veľmi dobrá. Svoje kuchárske umenie ukázal aj kamarát Sam, pečený bôčik/priniesol kamarát Adam/,tiež pečené klobásky/priniesol kamarát Štefan/, nemali chybu.
Nemôžem zabudnúť tiež na kamarátov, ktorí sa postarali o dobrú muziku/spomeniem niektorých/ Čuňo, Bufi, Leo, Píďala, moja maličkosť a Miny, Wandel atď. Niektorým to vydržalo až do rána, o tom je dobrá oslava. V sobotu ráno príprava na varenie guľášu, ktorý varil veľmi dobrý kuchár Sam z T.O.Líne kostry, našťastie je to len názov osady, lebo guľáš, a večer pečené klobásky nemali chybu. Ďakujeme všetci oslávenci za výdrž obidvomkuchárom. Pred guľášom prebehli súťaže, ženská súťaž, a mužská súťaž, ktoré prebehli za dobrej zábavy.Po dobrom guľáši, prišlo slávnostné zapálenie a večerná skoro súťaž, kde nám kamaráti predviedli svoje umenie s gitarou a hlasom. Porotu najviac zaujali, Lenka a Píďala. Potom prišlo odovzdávanie cien a malej pozornosti pre kamarátov, ktorí nám ochotne pomáhali pri organizovaní osláv. Po otvorení kruhu čistoty, začala oslava v plnom prúde, až neskorého večera, a nevadil ani dážď, ktorý sa spustil asi o 22,00 hod.
Ďakujeme všetkým kamarátom za dary a účasť na našej oslave.

Tak teda Ahoj…………….