A je to tu! 40 rokov! Kto by si to z nás pomyslel pred mnohými rokmi, pri založení trampských osád Buffalo a Zubor Bobor. Dátum konania potlachu padol na 12 – 14.septembra 2014. Prípravy začali už rok pred dátumom potlachu. Pozvánky, účastnícke placky, pamätné listy, atď.

Niektorí kamaráti prišli už vo štvrtok a pomáhali nám pri finále príprav, ktoré prebiehali za výdatného dažďa. V piatok dobre padla držková polievka, ktorou sme privítali kamarátov a kamarátky, ktorí prišli aj keď počasie neveštilo nič dobré. Zábava trvala až do skorého rána.

V sobotu ráno varenie guľášu a prípravy na zahájenie, ktoré bolo o 14,00 hodine. Pri tejto príležitosti sme ocenili všetkých kamarátov a kamarátky za pomoc pri prípravách potlachu. Ešte ráz im ďakujeme!!! Denné súťaže prebehli v dobrej nálade, až do jemného dažďa, ktorý nás družne sprevádzal po celý potlach. Po dobrom guľáši a pivku, začala dobrá zábava až do zapálenia slávnostného ohňa, ktoré bolo o 19,00 hodine. Po slávnostnom zapálení ohňa, prebehlo odovzdanie placiek za denné súťaže a prebehli večerné súťaže. Po vyhodnotení večerných súťaží bol otvorený kruh čistoty a začala zábava až do rána s účasťou nášho kamaráta dažďa, ale na nálade to neubralo.

Ráno, s pozdravom Ahoj, sme sa rozlúčili s kamarátmi a kamarátkami, ktorým ďakujeme, že prišli osláviť s nami krásne štyridsaťročné výročie. A tak do ďalšej štyridsiatky – AHOJ.

Drobec

 

Foto kamarát Džipo