Zahorel štvornásobný slávnostný oheň.

Dňa 19.-21.8.2011 osada MESCALERO slávila 35.rokov od jej vzniku a to už po 9. krát Indiánskymi hrami, ktoré sa tento raz konali v  Kľačne na Farskej lúke. Za krásneho počasia, sa bavilo a tlachalo pri dobrom pive,  kofole a hudbe veľa kamarátov.

Po slávnostnom zahájení a denných súťažiach , šaman Matte tancom vyhnal zlých duchov, očistil kruh čistoty, aby mohlo dôjsť k zapáleniu slávnostného ohňa a privítaniu kamarátov z Moravy a Slovenska.

Tento večer bol pre osadu MESCALERO nielen sviatočným tým, že slávila 35-te výročie od založenia, ale aj tým, že prijala do svojich radov nového kamaráta – osadníka. Kamarát KURA, ktorý jazdil ako T.S. slávnostne zložil sľub osady MESCALERO a tak sa stal jej právoplatným členom. Tak KURA náš vitaj v osade, nech tvoje kroky a činy chváli, sprevádza a chráni na potulkách s nami WAKANA TANKA.

Teplý a príjemný večer sa niesol v dobrej nálade až do skorých ranných hodín. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli s prípravami a zároveň poďakovať osadám, kamarátom a kamarátkam, ktorí túto, pre nás tak vzácnu chvíľu prežili spolu s nami.

Hawk

T.O. MESCALERO -Kanco

Foto kamarát Maco